Matematika jako jazyk

Nalezení řešení problému předchází jeho přesná a jednoznačná formulace. Matematika je nástroj vhodný právě pro tento krok. Leckdy si teprve při pokusu o formulaci problému matematickým jazykem uvědomíme, co přesně chceme vědět a jaká data k tomu potřebujeme.

Oborová znalost

Znalost nejlepších algoritmů a pokročilých metod je bezcenná, nejsou-li k dispozici znalosti expertů z daného oboru. Úzkou spoluprací s klienty a spřátelenými odborníky si udržujeme vysokou úroveň expertních znalostí napříč širokou škálou oborů.

Bayesovský přístup

Klíčovým faktorem všech predikcí, na základě kterých se máme správně rozhodovat, je jejich nejistota. Jistota je v reálném světě nedosažitelná, bayesovská inference však umí dát nejistotě rozměr. Bayesovské metody kombinují expertní znalosti s informacemi z dat a dovolují nám optimálně se rozhodovat.

Data a Machine Learning

Lidská mysl je nepředstavitelně výkonným strojem. Přesto nejsme schopni zpracovat ohromná množství všech dostupných dat a objevit jejich skryté zákonitosti. Z toho důvodu je mnohdy třeba sáhnout po sofistikovaných algoritmech, které se dokáží učit z dat a vytěžit z nich veškerou informaci.

Časové řady, rozhodování za nejistoty

Analýza trhu s
elektrickou energií

Pomoc společnosti Solar Global Energy s tradingem.

Společnost Solar Global Energy obchoduje na českém trhu s elektrickou energií pouze s obnovitelnými zdroji. To přináší velké obtíže v podobě nedostatečné přesnosti predikce výroby el. energie. Za pomoci bayesovské inference a oborové znalosti energetických obchodníků tvoříme metodu pro správnou práci s nejistotami predikcí.

Analýza obrazu

Služby pro parkovací
zařízení

Levnější řešení úkonů autonomních parkovišť.

Autonomní obsluha parkoviště může být nákladná na zařízení počítající volná místa, čtou SPZ apod. Snažíme se ukázat, že pomocí levné kamery a snadného automatického rozpoznání obrazu je možné vyřešit mnoho z těchto úkonů prováděných při parkování.

František Smolka se dlouhá léta pohybuje na předních pozicích české obchodní scény. Za tu dobu nasbíral nepřeberné množství zkušeností, které se aktuálně snaží předat a najít cestu aplikované matematiky do průmyslu. Vrací se tak ke svým mladickým láskám – matematice a informatice.

František Smolka

Zakladatel

Jakub Dostál je člověk se štěstím na učitele, zapálený pro matematiku, pomalu nahlížející do světa obchodu. Aktuálně se ve společnosti Abradatas baví překladem z řeči vědců do řeči soukromého sektoru. Jako student se podíval na zajímavé světové vědecké soutěže a občas si přivezl i nějaké ocenění.

Jakub Dostál

dostal@abradatas.cz
Zakladatel

Tomáš Fürst je aplikovaný matematik, který vyučuje a pracuje na Univerzitě Palackého. Domnívá se, že matematika je jazykem přírodních věd, a podle toho se i chová: Baví se matematickým modelováním různých přírodních jevů a procesů, zpracováním dat všeho druhu a správnou tedy bayesovskou inferencí.

Tomáš Fürst

Ideový a vědecký guru